مسابقات ورزشی

کسب مقام دوم در رشته والیبال را به اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز تبریک می گوییم.👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🌸🌸🌸🌸