دبیرستان دخترانه علویان

مراسم اهدای جوایز به شاگردان ممتاز