اعلام نتایج مسابقات قرآن،عترت و نماز دانش آموزان

نتایج مسابقات قرآن ، عترت و نماز دانش آموزان دبیرستان علویان به شرح ذیل می باشد:

1-ملیکا حیدری                     رتبه اول

2-آیدا شیری                        رتبه اول

3-نازنین فیضی                     رتبه دوم